Το νέο ΔΣ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας

Ο Γεώργιος Κουρλετάκης αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου

Σε σώμα συγκροτήθηκε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, μετά την παραίτηση του Νίκου Μυρτάκη, για λόγους προσωπικούς.

Τη θέση του Προέδρου με εκτελεστική αρμοδιότητα, αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος Β’ Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Κουρλετάκης ενώ, για την κάλυψη της κενής θέσης του δεύτερου εκτελεστικού μέλους, εκλήθη το πρώτο αναπληρωματικό εκτελεστικό μέλος κ. Κωνσταντίνος Σωφρονάς. 

Με ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ., η νέα σύνθεση του δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας έχει ως εξής:

Κουρλετάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος – υπεύθυνο πρόσωπο βάσει του αρθ. 13 Ν. 4261/2014)

Σηφάκης Ιωσήφ, Α’ Αντιπρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)

Βασιλάκης Αντώνιος, Β’ Αντιπρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)

Μανωλιδάκης Εμμανουήλ, Γραμματέας (μη εκτελεστικό μέλος)

Χατζηκωνσταντίνου Ιορδάνης, Ταμίας (ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος)

Σωφρονάς Κωνσταντίνος, (εκτελεστικό μέλος – υπεύθυνο πρόσωπο βάσει του αρθ. 13 Ν. 4261/2014)