«Σαφάρι» για τα κρυμμένα εισοδήματα από Airbnb – «βαριά» πρόστιμα

Οι φορολογικές αρχές σφίγγουν τα λουριά στους διαχειριστές ηλεκτρονικών πλατφορμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαμοιρασμού.

Τη δυνατότητα να εξαπολύσει άγριο κυνηγητό για τον εντοπισμό των κρυμμένων εισοδημάτων από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις δίνει στις φορολογικές αρχές το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Με διάταξη που ενσωματώθηκε –δεν υπήρχε στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης- οι ίδιες οι εταιρείες τύπου Airbnb θα πληρώνουν βαριά πρόστιμα έως και 100.000 ευρώ αν δεν δίνουν στοιχεία των «πελατών» τους στις φορολογικές αρχές.

Το μέτρο θα εξειδικευτεί με απόφαση αλλά οι εισπρακτικές προσδοκίες είναι μεγάλες. Εκτιμάται ότι μπορεί να εισπραχθούν τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ από το συγκεκριμένο «σαφάρι» καθώς ο διαφυγών φόρος από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και πάνω από το 45% επί των εισπράξεωνδεδομένου ότι εκτός από τον φόρο που κυμαίνεται από 15% έως 40% πρέπει να επιβάλλεται και εισφορά αλληλεγγύης.

Οι φορολογικές αρχές σφίγγουν τα λουριά στους διαχειριστές ηλεκτρονικών πλατφορμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του διαμοιρασμού. Εταιρείες τύπου Airbnb, ανεξάρτητα από το αν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θα πρέπει σε συγκεκριμένες προθεσμίες να διοχετεύουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων «οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες τους ως πωλητές για τα οποία προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις στην ημεδαπή».

Το βάρος, θα πέσει κατά κύριο λόγο στον εντοπισμό ιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι εισπράττουν ενοίκια από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω των πλατφορμών, χωρίς όμως να τα δηλώνουν στην εφορία. Το πόσο πιστεύει η φορολογική αρχή σε αυτό το μέτρο, φαίνεται και από την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Από αυτή προκύπτει ότι υπάρχει προσδοκία για είσπραξη 60 εκατ. ευρώ μέσα στο 2020. Όσες εταιρείες αρνούνται να συμμορφωθούν θα απειλούνται με πρόστιμα τα οποία θα κυμαίνονται από 5000 έως και 100.000 ευρώ.

Με άλλη διάταξη καθίσταται πλέον υποχρεωτική για όλες τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ετερόρρυθμες εταιρείες και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες η «ηλεκτρονική διαβίβαση στην ΑΑΔΕ δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων και στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων –βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί».

thetoc.gr