Εως 30 Ιουνίου οι φορολογικές δηλώσεις – Πώς θα υπολογίσετε τον φόρο που θα πληρώσετε!

Οι εμπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, φυσικά λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών η παράταση είναι κάτι που δεν θα μας εξέπληττε.

Οι εκπρόθεσμες αρχικές ή οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος έχει ως εξής :

Στα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ατομικές επιχειρήσεις και αγροτικές δραστηριότητες εφαρμόζονται συντελεστές

 • 22%   για ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ
 • 29%   για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις 20.000 ευρώ και μέχρι τις 30.000 ευρώ
 • 37%   για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ
 • 45%   για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ

Για όσους έχουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ από μισθούς και συντάξεις, ή από αγροτικές δραστηριότητες όπως οι κατ’ επάγγελμα αγρότες ισχύει έκπτωση φόρου:

 • 1900 ευρώ   αν δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα
 • 1950 ευρώ   αν έχουν ένα παιδί
 • 2000 ευρώ   αν έχουν δύο παιδιά
 • 2100 ευρώ   αν έχουν 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα?

Τρόπος κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου

Οι φορολογούμενοι για να λάβουν την έκπτωση φόρου από 1.900 έως 2.100 ευρώ θα πρέπει κατά τη διάρκεια του 2019 να έχουν πραγματοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με ποσοστό:

 • 10% του ετησίου εισοδήματός του πραγματικού ή τεκμαρτού, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ
 • για το επιπλέον εισόδημα από 10.001 έως 30.000 ευρώ το ποσοστό είναι 15%
 • και τέλος ισχύει ποσοστό 20% εφόσον το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημά ξεπερνά τις 30.000 ευρώ
 • Για το ποσό εισοδήματος που δεν έχετε καταφέρει να πραγματοποιήσετε τις αντίστοιχες δαπάνες φορολογείται με 22%

Η κλίμακα φορολογίας ενοικίων έχει ως εξής :

 • 15% ενοίκια από 0,01 έως 12.000 ευρώ
 • 35% ενοίκια από 12.001 έως 35.000 ευρώ
 • 45% ενοίκια τα οποία ξεπερνούν τις 35.000 ευρώ

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης :

 • Φορολογούμενοι που το εισόδημά τους ξεπερνά τις 12.000 ευρώ θα καταβάλλουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία υπολογίζεται κλιμακωτά με συντελεστές από 2,2% έως 10%.

 

https://www.real.gr/